Manuell Lymfdränage enligt Dr Vodder

I vår stressade värld med alla de tillstånd som stressen sätter i kroppen, är detta en utmärkt behandling.
Ett väl fungerande lymfkärlsystem är förutsättningen för god hälsa. Lymfkärlsystemet har hand om viktiga funktioner i vår kropp. Systemet hjälper blodsystemet att föra ut slaggprodukter ur vår kropp, via lungor, hud, tarmar och njurar. En annan viktig uppgift för lymfsystemet är att det fungerar som kroppens polis. Lymfsystemet reglerar kroppens egen läkning, dvs självläkningen.
Ett väl fungerande lymfkärlsystem påverkar och höjer immunförsvaret vilket påverkar vår hälsa positivt.

45 min    670:-