Svensk klassisk massage

En djupgående massage som är läkande. Massage av hela kroppen eller en mer ingående behandling av ett specifikt område som du och jag kommer överens om.

Massagen används i friskvårdande och rehabiliterande syfte och ger positiva effekter för muskelspänningar i axlar, nacke och rygg. Ger ett flöde i kroppen och hjälper mot träningsverk samt ger kroppen lugn och ro.

25 min    520:-

55 min    720:-