Evolutionär Astrologi

Evolutionär astrologi är en benämning på en typ av astrologi som ser varje individs födelsehoroskop som en karta över själens utveckling.

Om vi ska titta på just din själs utveckling behöver du veta var och precis när (exempelvis kl 7:03 på förmiddagen) du föddes.

Oftast kan vi få informationen om detta på sjukhuset vi föddes i.

Ca 60 min 1295:-