Alfa - EKG Stressanalys

– Kolla din stressnivå
– Hur bra energiresurser har du
– Hur fungerar ditt hormonsystem
– Hur gammal är du på cellnivå

Alla människokroppens livsprocesser återspeglas av pulsen som synkroniseras med hjärtrytmen. Hjärtats rytm återspeglar rytmer från hela kroppen genom pulsen, men samtidigt så styr dessa rytmer också genom att ta emot kommandon från hjärnan och nervsystemet. Redan en liten påfrestning på kroppen leder till förändringar av dessa rytmer. Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd och göra en prognos av dess förändringar. Arbetsrytmen av ”hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som fingeravtrycken.
Med hjälp av dagens avancerade teknik kan vi enkelt mäta aktiviteten i kroppens olika reglerande system. Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV.

Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är välkänt för fysiologer i hela världen.

Ännu mer information kan du hitta här:

710:- per timme

Oftast räcker det med ca 30 min