Hälsa, Massage och Yoga i Ängelholm

ALL läkning är en form av kroppens förmåga att kunna läka sig själv! Jag stödjer dig gärna med mina kunskaper och tekniker i processen!

Behandlingar
Hälsokontroll
Yoga

Friskvårdsportalen

Vi är anslutna till friskvårdsportalen Benify.

Yrkesförbund

Vi är medlem i SFKM och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Friskvårdsportal

Vi är anslutna till friskvårdsportalen Actiway.