jag önskar er alla en skön sommar!

Vi ses på hösten 2021 igen!

ALL läkning är en form av kroppens förmåga att kunna läka sig själv! Jag stödjer dig gärna med mina kunskaper och tekniker i processen!

Behandlingar
Hälsokontroll
Yoga

Friskvårdsportalen

Vi är anslutna till friskvårdsportalen Benify.

Yrkesförbund

Vi är medlem i SFKM och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Friskvårdsportal

Vi är anslutna till friskvårdsportalen Actiway.